Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΠΑΧΑ ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΦΑΣΣΕΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΡΙΚΑ ΤΑΜΙΑΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΕΛΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΠΡΙΓΚΙΤΑ ΜΕΛΟΣ

 

 

Ίδρυμα Η Θεοτόκος

Μαζί για το Παιδί